Inmatade resultat - kompletta

Year Comp
2021 VM
2019 VM
2015 VM
2014 VM
2013 ON
2013 NM
2012 VM
2011 VM
2011 ON
2011 NM
2010 VM
2010 ON
2010 NM
2009 VM
2009 ON
2009 NM
2008 VM
2008 ON
2008 NM
2007 VM
2007 ON
2006 VM
2006 ON
2006 NM
2005 NM
2004 VM
2004 ON
2004 NM
2003 VM
2003 NM
2002 VM
2002 ON
2002 NM
2001 VM
2000 VM
1999 NM
1998 VM
1997 VM
1997 NM
1996 VM
1996 NM
1995 VM
1994 VM
1993 VM
1975 VM