Övning A. Teknik duell. Genomförs med .22 och .32 Antal skott
1.

Uppvärmning ca 5 min.


 
2.

Skjut precision på stillastående duelltavla.
Rikta mitt i tavlan.


5 - 20

3. Utgångsställning som duell. Ta trycket och håll det i lyftet.
Lyft och krama (duellyft) mitt i på stillastående tavla. Krama av skottet.
Att tänka på:
Ta och håll trycket i lyftet.
Huvudet stilla.
Se på kornet, krama.
Rikta mitt i men du får inte se på tavlan för att kontrollera detta.
 

10 - 30

Krav: Alla skott inom ring 9.

 

4. Försök att öka tempot. Snärtig start på lyftet. Bli inte för noggrann i riktningen utan tänk mer på avfyringen.
 
10 - 50
Krav: Alla skott inom ring 9.

 

5. Låt tavlan börja svänga. Borta 7 sek – fram 5 sek
 
10 - 20
6.   Borta 7 sek – fram 4 sek
 
10 - 30
7.   Borta 7 sek – fram 3 sek
 
10 - 10 000
  Krav: Alla skott inom ring 9.

 
  Avbryt och gå tillbaka om du gör dåliga avfyringar, tappar koncentrationen e dyl.

 

 
8. Sätt upp baktavlor eller ordna med ljus bakgrund, särskilt när du skjuter .32, för att öka svårigheten med att inte titta på tavlan.

Bör genomföras som tävlingsförberedelse.

Denna övning genomförs med nybörjare flera gånger och för mer erfarna skyttar 1-2 gånger på våren eller vid problem i duellskyttet.

Vid träning duell. Skjut alltid 6-skottsserie och ställ krav på lika få poäng borta som i 5-skottsserie.

 

 

 

Övning B. Teknik militärsnabb. Genomförs med .22 och .32 Antal skott
1. Uppvärmning ca 5 min.

 

 
2. Duellträning. Se övn A, punkt 6 och 7.

 

30 - 50
3. Tempohöjning: Borta 7 sek – visas 4 sek - 2 skott
 
18 - 36
    Borta 7 sek – visas 3 sek - 2 skott
 
18 - 36
    Borta 7 sek – visas 4 sek - 3 skott
 
18 - 36
    6 sek serie
 
20 - 50
  Att tänka på: Ta och håll trycket i lyftet. Huvudet stilla. Se på kornet, krama. Följ kornet efter skotter och styr in i mitten igen. Börja krama på väg in.

 

 
4. Snabbträning
2 serie x 10 sek
4 serie x 8 sek
6 serie x 6 sek

 

60
5.

Snabbträning:
4 serie x 10 sek
4 serie x 8 sek
4 serie x 6 sek

 

60

 

Övning C. Teknik standardpistol. Genomförs med .22
Antal skott
1. Uppvärmning ca 5 min.

 

 
2. Precisionsträning.

 

5 - 10
3. Precisionsträning med dubbelskott. Precisionsskottet direkt följt av ett 2’a skott utan att ta ned emellan. Ladda med 6 skott. 
 
12 - 24
  Krav: Alla skott inom ring 9.
 
 
  Att tänka på: Se på kornet, krama, lugn avfyring. Följ kornet med blicken efter avfyring och styr på nytt in i riktområdet. Öka trycket på väg in. Krama.

 

 
4. Precisionsträning med dubbelskott. Öka tempot.
Snabbare lyft, typ duell, i övrigt som pkt 3.
Ta trycket och håll kvar under lyftet. Ladda med 6 skott
 
12 - 24
  Krav: Alla skott inom ring 9.

 

 
5. Som pkt 4 fast med svängande tavla.
 
 
    Borta 7 sek – fram 12 sek – 2 skott
 
12 - 24
    Borta 7 sek – fram 12 sek – 3 skott
 
12 - 24
  Krav: Alla skott inom ring 9.

 

 
6. Standardpistol.
20 sek serie. Markering efter 2 serier
 
20 - 30
  Krav: Alla skott inom ring 9.

 

 
7. Förberedelse för 10 sek serie
 
Borta 7 sek – fram 5 sek – 1 skott

Borta 7 sek – fram 4 sek – 1 skott

Borta 7 sek – fram 5 sek – 2 skott

Borta 7 sek – fram 7 sek – 3 skott
 
12 - 24

12 - 24

12 - 24

12 - 24
  Att tänka på:
1’a skottet är viktigast då det ofta styr hela serien. Noggrann riktning och avfyring men inte för fort. 10 sek är lång tid.
 
 
  Krav: Ring 8 och efterhand ring 9.

 

 
8. Standardpistol. 10 sek serie
 
20 - 30
  Krav: 40-45 poäng innanför ring 8.
Höj efterhand dina egna krav.

 

 
9. Standardpistol.
4 x 150 sek serie
4 x 20 sek serie
4 x 10 sek serie
 
60
  Krav: 520-540 poäng.

 

 
10. Standardpistol
4 x 20 sek serie
8 x 10 sek serie
 
60
 

Krav: Minst samma poäng som pkt 9